TV Portal
prevádzkovaný spoločnosťou Humax

TV Portal

Vitajte v portáli freeSAT TV!

EVložte Váš registračný kód a získajte prístup k službám, ktoré TV portál poskytuje.

Registračný kód je nasledujúci:

Krok 1

Zapnite Váš set-top box Humax

Krok 2

Stlačte na ovládači MENU

Krok 3

Zvoľte "HUMAX TV portál" alebo "TV aplikácie" a stlačte OK

Krok 4

Zvoľte "Registračný kód" a stlačte OK

Krok 5

Registračný kód pozostáva zo 6 číslic